Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

POSTMILLENNIUM PRESS PUBLISHES NEW POETICS FOR THE MILLENNIUM

POSTMILLENNIUM PRESS is dedicated to new avantgardist and post-avantgardist poetics. It publishes poets affilliated with the Center, too.
Wait for more ...it's coming up ...soon, something really new is born in here!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου