Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

The Center's New Address, Find us There...

Starting from this March the Center's new address is at Solomou 5A in Exarchia, only 50 meters from Exarchia sq.
Join in the Center for daily seminars, lectures, film presentations and many other events...workshop on avant-garde poetics with mixed media and many more ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου