Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

The Recorder - The poetry books arranged in the sun on Gary Metras’ Easthampton coffee table vary in size. Some are back pocket

The Recorder - The poetry books arranged in the sun on Gary Metras’ Easthampton coffee table vary in size. Some are back pocket:'via Blog this'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου