Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

A Gematria poem, as it comes to me, for George Quasha at 70 & myself at 80 | Jacket2

A Gematria poem, as it comes to me, for George Quasha at 70 & myself at 80 | Jacket2:'via Blog this'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου