Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Zajal Poetry Festival in Marrakesh Feb 21-25, Dar et-Taqafa in Daoudiyat | bbgmarrakech

Zajal Poetry Festival in Marrakesh Feb 21-25, Dar et-Taqafa in Daoudiyat | bbgmarrakech:

'via Blog this'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου